Thứ sáu, ngày 20-01-2017
Công cụ làm việc cá nhân


Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Xê-nê-gan

MOFA-5/4/2012

Nhân dịp Ngài Mắc-ky Xôn (Macky Sall) đắc cử chức Tổng thống nước Cộng hòa Xê-nê-gan (Republic of Senegal), ngày 05/4/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng./.